wm.azmi

January 14, 2009

Siapakah yang lebih zalim

Filed under: Religious — wan muhamad azmi mamat @ 2:26 pm

Al-Quran merupakan mukjizat unggul yang kekal terpelihara mempunyai sifat-sifat yang sangat mengkagumkan. Di dalamnya ada dimuatkanpelbagai kisah daripada kaum terdahulu sebagai teladan. Di dalamnya ada ancaman azab kepada mereka yang ingkar perintah Allah dan khabar gembira bagi yang beriman dan mengerjakan amalan kebajikan.

Bahasa Al-Quran menggunakan bahasa Arab yang tinggi balaghahnya, sangat indah dan penuh misteri. Al-Quran juga menjelaskan beberapa golongan manusia di dunia ini seperti yang termuat dalam permulaan surah Al-Baqarah. Allah memberitahu ciri-ciri orang beriman pada ayat 2 hingga ayat 5. Seterusnya ciri-ciri orang kafir pada ayat 6 dan 7, dan ciri-ciri orang munafik pada ayat 8 hingga ayat 18.

Penulisan kali ini ingin melihat suatu penjelasan dan ancaman kepada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah atau berpaling daripadanya. Ternyata banyak sekali peringatan dan ancaman yang Allah rakamkan dalam Al-Quran kepada mereka yang mengadakan kebohongan terhadap ayat-ayat Allah.


“Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan suatu kebohongan terhadap Allah, atau yang mendustakan ayat-ayatNya? Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung.” (Al-An’am, 6: 21 )

Selain ayat di atas, Allah juga menyatakan demikian pada ayat yang lain iaitu pada surah Al-A’raf ayat 37 dengan bahasa yang sama. Peringatan Allah yang berbentuk pertanyaan ini juga dimuatkan dalam surah Al-An’am ayat 157.

“… Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya? …” (Al-An’am, 6: 157).

Mengapakah pebuatan berpaling daripada Al-Quran atau mendustakan ayat-ayatNya merupakan suatu perbuatan zalim? Apakah perkara ini lebih teruk berbanding perbuatan merompak atau membunuh? Perbuatan melakukan jenayah atau maksiat terbit daripada sifat lalai dan rakus nafsu manusia, dan hanya melibatkan urusan kemanusiaan. Namun bagi mereka yang menolak atau mendustakan ayat-ayat Allah beerti mereka tidak percaya kepada kebenaran firman Allah! Perbuatan mereka seolah-olah cuba memperlekeh atau mempermainkan hukum Allah yang maha adil dan penuh hikmah. Perbuatan tersebut seolah-olah tidak mengiktiraf akan keagungan Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui.

Selain itu, Allah juga memberi peringatan kepada kita agar tidak melarang mereka yang mengajar ilmu pengethuan yang baik dengan menyebut nama-nama Allah khasnya di dalam masjid.

“Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namaNya, dan berusaha merobohkannya? …” (Al-Baqarah, 2: 114 )

Allah membuat perumpamaan yang sangat buruk dan hina kepada mereka yang mendustkan ayat-ayat Allah. Allah mengumpamakan mereka seperti anjing danmenjelaskan sifat anjing dengan jelas dalam ayat 167 dalam surah Al-A’raf.

“Dan sekiranya Kami Menghendaki nescaya Kami Tingkatkan (darjat)nya dengan (ayat-ayat) itu, tetapi mereka cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya (yang rendah), maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya dijulurkan lidahnya dan jika kamu membiarkannya ia menjulurkan lidahnya (juga). Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustkan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berfikir.” (Al-A’raf, 7: 167 )

Allah membiarkan mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah ke arah kebinasaan.

“Dan orang-orang yang mendustkan ayat-ayat Kami, akan Kami Biarkan mereka berangsur-angsur ( ke arah kebinasaan), dengan cara yang mereka tidak ketahui.” (Al-A’raf, 7: 182 )

Selain itu, Allah telah menjanjikan balasan kepada mereka yang mendustkan ayat-ayat Allah dengan tidak akan masuk syurga seperti termaktub dalam ayat 40 surah Al-A’raf. Bahkan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan mereka kekal di dalamnya.

“Tetapi orang-orang yang mendustkan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhdapnya, mereka itulah penghuni Neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Al-A’raf, 7: 36 )

Allah juga menjanjikan azab yang pedih terhadap mereka

“… Siapakah yang lebih zalim daripada ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya? Kelak Kami akan Memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat Kami dengan azab yang keras,kerana mereka selalu berpaling.” (Al-An’am, 6: 157).

Sesungguhnya amat rugilah orang-orang mendustkan ayat-ayat Allah, mereka bukan sahaja akan dibiarkan sesat bahkan akan mendapat balasan azab yang keras di Neraka. Maka marilah kita sama-sama mengambil peringatan daripada Al-Quran yang sememangnya diturunkan  sebagai pemberi peringatan kepada manusia yang sering lalai dan lupa.

“Inilah (Al-Quran) suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia, dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertaqwa.” (Aali Imran, 3: 138 )

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: