wm.azmi

October 20, 2009

Fatwa Imam Nawawi Yang Menggemparkan

Filed under: Religious,Siasah — wan muhamad azmi mamat @ 11:43 am

Imam Nawawi selama hidupnya telah banyak menulis dan mengarang, mengajar dan menasihat. Kegiatannya dalam bidang ini meletakkan peribadinya lebih terkemuka dan lebih dikagumi; terkemuka kerana kebenarannya, dikagumi kerana kejujurannya.

Beliau dalam tugasnya sebagai seorang ‘ulamā’ tidak membataskan ajaran dan nasihat dalam lingkungan para pengikutnya atau terhad dalam ruangan majlis pengajarannya sahaja, tetapi meliputi keseluruhan masyrakat.

Sedang pandangan hidupnya pun tidak saja ditumpukan di sekitar pengajaran agama, tetapi ditinjaukan ke arah masyarakat. Sebab Islam baginya adalah menyeluruhi atau meliputi segala segi kehidupan. Islam menurut falsafahnya adalah seluruh hidup, tidak bercerai dan berpisah dari hidup.

(more…)

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.