wm.azmi

October 20, 2010

Single Board Computer (SBC) Training

Filed under: Open Source — wan muhamad azmi mamat @ 9:59 am

Alhamdulillah, all praise to Allah who gave the strength to share the knowledge He gave to me with the others. A training of SBC using TS-5500 model from Technologic System has been organized at FKEE, UMP on 14 & 15 August 2010.

TS-5500 Single Board Computer

Although the participant is only three person, but i satisfied and happy sharing with them the embedded system architecture knowledge in the open source environment. I believed that they can explain what is the major difference between microcontroller and SBC.

Three competant participants

(more…)

Advertisements

October 12, 2010

Politik Ungkit Jasa

Filed under: General,Siasah — wan muhamad azmi mamat @ 12:33 pm

Apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah saat kehancuran.

Amanah merupakan suatu sifat yang sangat dititikberatkan dalam Islam. Amanah merupakan salah satu sifat wajib bagi rasul. Betapa peri pentingnya amanah, apabila ianya disia-siakan, maka kesannya amat besar hingga boleh membawa kepada kehancuran, samada terhadap individu, keluarga, organisasi, bahkan kepada negara.

Amanah berasal daripada perkataan Arab, amana, yang bermaksud tenteram, aman, selamat dan harmoni. Dalam konteks akhlak, amanah ialah menghargai kepercayaan orang lain terhadap diri seseorang dengan melaksanakan tuntutan yang terdapat dalam kepercayaan itu. Amanah dengan kata lain ialah tanggungjawab yang diterima oleh seseorang yang dipercayai dapat melaksanakannya sebagaimana yang dituntut tanpa mengabaikannya. Apabila tanggungjawab itu ditunaikan dan amanahnya itu dihargai, maka orang yang menerima dan melaksanakannya mendapati dirinya tenteram, aman, selamat dan harmoni. (sumber)

(more…)

Blog at WordPress.com.